VÍDEO O PORTUS APOSTOLI NA RUTA XACOBEA | CONFERENCIA

Os historiadores Xerardo Agrafoxo e Pedro García Vidal demostran a existencia

do Portus Apostoli de Noia, e que era a porta de peregrinos a Compostela por mar.