MÁIS

EL CAMINO INGLÉS Y EL PORTUS APOSTOLI EN LA RUTA JACOBEA

Conferencia do profesor Xerardo Agrafoxo celebrada o 24 de outubro de 2017

no Instituto Cervantes de Roma. O acto formaba parte do programa cultural

do Cume Hispano-Italiano, baixo o nome "Remover Roma con Santiago".